Kotły zgazujące drewno lub węgiel z modyfikacją do palnika peletowego

instalacja regulacja dane-tech ceny
 

 

 

Kotły gazujące Atmos z wbudowanym w górne drzwiczki palnikiem pelletu to ciekawe rozwiązanie kotle-009-01dla wszystkich kotłów o mocy do 40 kW, wyposażonych w wentylator wyciągowy(za wyjątkiem kotłów z serii DCxxGS(x)).

Modele seryjne produkowane z drzwiczkami pod palnik pelletu:

 • DC18S z drzwiczkami pod palnik 20 / 6-20 kW
 • DC25S z drzwiczkami pod palnik 27 / 7-24 kW
 • DC32S z drzwiczkami pod palnik 35 / 7-24 kW
 • DC24RS z drzwiczkami pod palnik 26 / 7-24 kW
 • DC30RS z drzwiczkami pod palnik 32 / 7-23 kW
 • C18S z drzwiczkami pod palnik 20 / 6-20 kW
 • C20S z drzwiczkami pod palnik 25 / 7-24 kW
 • C30S z drzwiczkami pod palnik 32 / 7-24 kW
 • AC25S z drzwiczkami pod palnik 26 / 6-20 kW
 • AC35S z drzwiczkami pod palnik 35 / 7-24 kW

Korpus kotłów spawany jest z wysokiej jakości blach stalowych o grubości od 8 do 3 mm i składa się :

 • z zasobnika paliwa (6 mm), wyposażonego w górnej części w drzwiczki służące do wbudowania palnika na pellety i w dolnej części w dyszę gazującą lub obrotowy żeliwny ruszt gazujący służący do łatwego usuwania popiołu.
 • z przestrzeni służącej do dopalania gazów, wyposażonej w ceramiczne kształtki dla doskonałego spalenia wszystkich substancji palnych z wysoką sprawnością i przyjaznym ekologicznie spalaniem.

palnik-peletu

Zalety palnika wbudowanego w kocioł standardowy

 • Proste i niedrogie rozwiązanie
 • Możliwość spalania dużych kawałów drewna lub komfortowego opalania pelletami bez ręcznego dorzucania
 • Łatwe dokładanie drewna, brykietów lub węgla bez dymu z wentylatorem wyciągowym = czysta kotłownia
 • Duży zasobnik pelletu 500,1000 L = uzupełnianie paliwa co 7 i 14 dni
 • Wygodne i bezpyłowe opróżnianie popiołu z wentylatorem wyciągowym w przedziale 7 do 30 dni
 • Automatyczne zapalanie pelletu za pomocą spirali żarowej przy palniku już w cenie podstawowej
 • Wysoka sprawność 83 do 91 % w zależności od typu paliwa i kotła = duża oszczędność kosztów opalania
 • Spalanie ekologiczne – kocioł klasy 4 wg normy EN 303-5
 • Pętla chłodząca chroniąca przed przegrzaniem kotła = bez ryzyka uszkodzenia kotła
 • Automatyczne wyłączenie kotła po całkowitym wypaleniu paliwa
 • Małe wymiary i nowoczesny wygląd

Palnik pelletu A25/A45

Palniki ATMOS A25 i Atmos A45 przeznaczone są do wysokiej jakości pelletu z miękkiego drewna bez kory o średnicy 6 do 8 mm, o długości 10 do 25 mm i wartości opałowej 17-19 MJ.kg-1.
Zaletą tych palników jest automatyczne zapalanie opału za pomocą spirali żarowej.
Palnik i kocioł pracują tak na pełnej mocy z najwyższą sprawnością i najlepszą jakością spalania, w odróżnieniu od szeregu konkurencyjnych wyrobów, które produkowane są bez urządzenia zapalającego i muszą utrzymywać tlącą się (rozżarzoną) warstwę w palenisku i eksploatowane są na małej mocy, kiedy temperatura spalin spada poniżej 100°C.
W efekcie dochodzi do skraplania dziegciu i kwasów w palenisku, co skracania żywotność kotła, nie wspominając już o niższej sprawności, wyższym zużyciu opału, gorszej jakości spalania, zatykaniu się kotła i z tego powodu krótszych przerwach w jego czyszczeniu.

Do palnika ATMOS A25 przeznaczone są następujące podajniki:

 • Podajnik ślimakowy typ DA2000 o długości 2 m i średnicy 75 mm
 • Podajnik ślimakowy typ DA2500 o długości 2,5 m i średnicy 75 mm

Do palnika Atmos A45 przeznaczone są następujące podajniki:

 • Podajnik ślimakowy DRA50 o długości 1,7 m i średnicy 80 mm
 • Podajnik ślimakowy DRA50 o długości 2,5 m i średnicy 80 mm
 • Podajnik ślimakowy DRA50 o długości 4 m i średnicy 80 mm
 • Podajnik ślimakowy DRA50 o długości 5 m i średnicy 80 mm

INSTALACJA

Kotły ATMOS muszą być podłączone poprzez LADDOMAT 22 lub zawór termoregulacyjny(zawór trójdrogowy z termostatem) aby osiągnąć minimalną temperaturę wody powrotnej na poziomie 65°C. Woda wychodząca z kotła musi być utrzymywana na poziomie 80 – 90°C.
Kocioł w podstawowej konfiguracji posiada spiralę chłodzącą, która zapobiega przegrzewaniu. Zalecamy instalację kotłów ze zbiornikami akumulacyjnymi.

Kotły z serii DCxxGD powinny być instalowane ze zbiornikami akumulacyjnymi o odpowiedniej pojemności – minimum 55-65 litrów na 1 kW mocy kotła.

Instalując palnik w górnych drzwiczkach kotła gazującego niezbędne jest użycie podajnika o minimalnej długości 2 metrów tak, aby długość węża między przenośnikiem i palnikiem wynosiła z powodów bezpieczeństwa minimalnie 15 cm. Optymalna długość węża jednak wynosi ok. 40 cm, aby było możliwe łatwe otwarcie drzwiczek z palnikiem na pellety podczas czyszczenia paleniska.

Opis: 1-Komin, 2-Czopuch, 3-Kocioł, 4-Palnik, 5-Podajnik, 6-Zasobnik
Opis: 1-Komin, 2-Czopuch, 3-Kocioł, 4-Palnik, 5-Podajnik, 6-Zasobnik

Kotły gazujące ATMOS DC18S, DC25S, DC32S, DC24RS, DC30RS, C18S, C20S, C30S, AC25S i AC35S z palnikiem na pellety ATMOS A25 są certyfikowanymi kotłami ekologicznymi. Kotły te można zamówić wprost z produkcji w wykonaniu lewostronnym lub prawostronnym, przygotowane do wbudowania palnika na pellety. W przypadku zamiaru wbudowania palnika do standardowego lub innego kotła ATMOS można zamówić specjalny zestaw do jego adaptacji, umożliwiający zainstalowanie palnika w górnych drzwiczkach.

Zestaw do wbudowania palnika na pellety do drzwiczek górnych

 • z prawostronnym otwieraniem – kod: S0532
 • z lewostronnym otwieraniem – kod: S0533

Uwaga – Palnik pelletu może być zainstalowany tylko do kotłów z wentylatorem wyciągowym o mocy do 40 kW.


REGULACJA KOTŁÓW

Elektromechaniczna – regulacja mocy odbywa się przy pomocy zaworu sterowanego regulatorem ciągu typ FR 124, który automatycznie na podstawie wyjściowej temperatury wody (80-90°C) otwiera lub przymyka zawór. Odpowiedniemu ustawieniu regulatora mocy trzeba poświęcić szczególną uwagę, ponieważ regulacja mocą spełnia również inną ważną funkcję – zabezpiecza kocioł przed przegrzaniem. Kocioł jest też wyposażony w termostat regulacyjny, umieszczony na panelu sterowania, który kieruje pracą wentylatora w zależności od ustawionej temperatury wyjściowej (80-85 °C). Temperatura na termostacie regulacyjnym powinna być ustawiona na poziomie o 5 °C niższym niż na regulatorze ciągu FR 124.
Kotły są dodatkowo wyposażone w termostat spalinowy, który służy do wyłączenia wentylatora wyciągowego po wypaleniu się paliwa.
Kocioł pracuje z obniżoną wydajnością również bez wentylatora – w przypadku braku prądu kocioł nadal działa.


DANE TECHNICZNE

Typ kotła DC18S z palnikiem DC25S z palnikiem DC32S z palnikiem DC24RS z palnikiem DC30RS z palnikiem
Moc kotła z palnikiem pelletu (kW) 6-20 7-24 7-24 7-24 7-24
Wymagany ciąg kominowy (Pa) 20 23 25 22 24
Waga kotła (kg) 283 326 345 331 365
Pojemność wody (L) 45 58 80 58 65
Pojemność zasobnika paliwa (dm3) 66 100 140 93 93
Max. długość drewna (mm) 330 530 530 330 330
Zalecane paliwo Biały pellet bez kory o średnicy 6 do 8 mm
Minimalna temp. wody powrotnej 65 °C
Sprawność kotła 84 – 91%
Klasa kotła wg. EN 303-5 4 5 4 4 4

 

Typ kotła C18S z palnikiem C20S z palnikiem C30S z palnikiem AC25S z palnikiem
Moc kotła z palnikiem pelletu (kW) 6-20 7-24 7-24 4-20
Wymagany ciąg kominowy (Pa) 22 23 25 24
Waga kotła (kg) 298 351 395 297
Pojemność wody (L) 45 64 68 45
Pojemność zasobnika paliwa (dm3) 66 100 125 66
Max. długość drewna (mm) 330 330 330 330
Zalecane paliwo Biały pellet bez kory o średnicy 6 do 8 mm
Minimalna temp. wody powrotnej 65 °C
Sprawność kotła 84 – 91%
Klasa kotła wg. EN 303-5 5 5 5 5

CENY I DOSTAWA


DOFINANSOWANIE DO KOTŁÓW