Kotły na węgiel brunatny, kamienny i drewno

instalacja regulacja dane-tech ceny
 

KOTŁY GAZUJĄCE WĘGIEL BRUNATNY I DREWNO

Kotły gazujące węgiel ATMOS przeznaczone są do spalania drewna i węgla brunatnego, wykorzystując zasadę generatorowego zgazowania z udziałem wentylatora wyciągowego, który wyciąga spaliny z kotła.
Korpus kotła wykonany jest z blachy o grubości 3-8 mm. Składa się z górnej komory na paliwo, która w dolej części wyposażona jest w opatentowany ruchomy rusztwegiel2, zapewniający doskonałe spalanie węgla i drewna lub obu rodzajów opału jednocześnie. Dolna komora, pełni rolę komory spalającej i popielnika, zapewniając proste usuwanie popiołu.

Zalety kotłów gazujących drewno i węgiel ATMOS

 • Możliwość spalania węgla i drewna oddzielnie, zalecamy spalanie obu rodzajów jednocześnie
 • Rewolucyjny ruszt obrotowy ułatwiający usuwanie popiołu
 • Wentylator wyciągowy – usuwanie popiołu bez pyłu, kotłownia bez dymu
 • Łatwe serwisowanie i czyszczenie
 • Duży zasobnik paliwa – długi czas spalania
 • Kocioł bez wymiennika rurowego – łatwiejsze czyszczenie (oprócz C50S)
 • Powietrze wtórne podgrzewane jest do wysokich temperatur
 • Mały rozmiar i niska waga kotła
 • Wysoka jakośćUstawienie poszczególnych segmentów rusztu jest pokazane na obrazku, i jest identyczne w przypadku spalania węgla czy drewna. Kanał doprowadzający powietrze wtórne i płaska część rusztu zgazującego muszą być ustawione zawsze ku dołowi.OCHRONA PATENTEM PRZEMYSŁOWYM!

 

 

Ustawienie poszczególnych segmentów rusztu jest pokazane na obrazku, i jest identyczne w przypadku spalania węgla czy drewna. Kanał doprowadzający powietrze wtórne i płaska część rusztu zgazującego muszą być ustawione zawsze ku dołowi.OCHRONA PATENTEM PRZEMYSŁOWYM!

 

 

KOTŁY GAZUJĄCE WĘGIEL KAMIENNY I DREWNO

wegiel-kamiennyKotły gazujące węgiel ATMOS przeznaczone są do spalania drewna i węgla kamiennego, wykorzystując zasadę generatorowego zgazowania z udziałem wentylatora wyciągowego, który wyciąga spaliny z kotła.
Korpus kotła wykonany jest z blachy o grubości 3-8 mm. Składa się z górnej komory na paliwo, która w dolej części wyposażona jest w opatentowany ruchomy ruszt, zapewniający doskonałe spalanie węgla i drewna lub obu rodzajów opału jednocześnie. Dolna komora, pełni rolę komory spalającej i popielnika, zapewniając proste usuwanie popiołu.

Zalecanym paliwem jest węgiel kamienny ORZECH 1. Jako opał zastępczy można używać drewna o długości 330 lub węgla brunatnego i kamiennego większej wielkości (KOSTKA) oraz brykiety z węgla brunatnego i drewna.

Zalety kotłów gazujących drewno i węgiel ATMOS

 • Możliwość spalania węgla i drewna oddzielnie, zalecamy spalanie obu rodzajów jednocześnie
 • Rewolucyjny ruszt obrotowy ułatwiający usuwanie popiołu
 • Wentylator wyciągowy – usuwanie popiołu bez pyłu, kotłownia bez dymu
 • Łatwe serwisowanie i czyszczenie
 • Duży zasobnik paliwa – długi czas spalania
 • Kocioł bez wymiennika rurowego – łatwiejsze czyszczenie (oprócz AC35S)
 • Powietrze wtórne podgrzewane jest do wysokich temperatur
 • Mały rozmiar i niska waga kotła
 • Wysoka jakość

 

 


INSTALACJA

Kotły ATMOS muszą być podłączone poprzez LADDOMAT 22 lub zawór termoregulacyjny(zawór trójdrogowy z termostatem) aby osiągnąć minimalną temperaturę wody powrotnej na poziomie 65°C. Woda wychodząca z kotła musi być utrzymywana na poziomie 80 – 90°C.
Kocioł w podstawowej konfiguracji posiada spiralę chłodzącą, która zapobiega przegrzewaniu. Zalecamy instalację kotłów ze zbiornikami akumulacyjnymi.

Kotły z serii DCxxS oraz DCxxGS powinny być instalowane ze zbiornikami akumulacyjnymi o odpowiedniej pojemności – minimum 55-65 litrów na 1 kW mocy kotła.


REGULACJA KOTŁÓW

Elektromechaniczna – regulacja mocy odbywa się przy pomocy zaworu sterowanego regulatorem ciągu typ FR 124, który automatycznie na podstawie wyjściowej temperatury wody (80-90°C) otwiera lub przymyka zawór. Odpowiedniemu ustawieniu regulatora mocy trzeba poświęcić szczególną uwagę, ponieważ regulacja mocą spełnia również inną ważną funkcję – zabezpiecza kocioł przed przegrzaniem. Kocioł jest też wyposażony w termostat regulacyjny, umieszczony na panelu sterowania, który kieruje pracą wentylatora w zależności od ustawionej temperatury wyjściowej (80-85 °C). Temperatura na termostacie regulacyjnym powinna być ustawiona na poziomie o 5 °C niższym niż na regulatorze ciągu FR 124.
Kotły są dodatkowo wyposażone w termostat spalinowy, który służy do wyłączenia wentylatora wyciągowego po wypaleniu się paliwa.
Kocioł pracuje z obniżoną wydajnością również bez wentylatora – w przypadku braku prądu kocioł nadal działa.

Panel kotła C, AC
Panel kotła C, AC

DANE TECHNICZNE

 

Kotły gazujące węgiel brunatny i drewno

 

wegiel-brunatny-tech

1. Korpus kotła 15. Wieczko do czyszczenia
2. Drzwiczki do napełniania 16. Rączka rusztu
3. Drzwiczki popielnika 17. Cięgno klapy do rozpalania
4. Wentylator wyciągowy(S) 18. Termometr
5. Kształtka żaroodporna rusztu – tylna 19. Osłona paleniska
6. Panel sterowania 20. Włącznik główny
7. Termostat bezpieczeństwa 22. Miarkownik ciągu – Honeywell FR 124
8. Klapka regulacyjna – dopuszczająca powietrze 23. Kształtka żaroodporna rusztu – przednia
9. Ruszt obrotowy 24. Termostat kotłowy
10. Kształtka żaroodporna popielnika 25. Sibral – osłona drzwiczek
11. Rurka rusztu 26. Sznur uszczelniający drzwi 18×18
12. Półksiężyc – kształtka żaroodporna 27. Termostat spalinowy
13. Klapa do rozpalania 28. Spirala chłodząca
14. Tylna kształtka żaroodporna komory popielnika
Typ kotła C18S C20S C30S C40S C50S
A 1185 1435 1435 1435 1435
B 758 758 858 958 1117
C 675 675 675 675 675
D 874 1121 1121 1121 1115
E 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152
F 65 65 65 65 78
G 210 210 210 210 210
H 933 1177 1177 1177 1177
CH 212 212 212 212 212
I 212 212 212 212 212
J 6/4″ 6/4″ 6/4″ 2″ 2″
Typ kotła C18S C20S C25ST C30S C32ST C40S C50S
Moc kotła (kW) 20 25 25 32 32 40 48
Wymagany ciąg kominowy (Pa) 20 23 23 25 25 28 28
Waga kotła (kg) 295 351 379 395 415 434 492
Pojemność wody (L) 45 64 68 70 74 77 95
Pojemność zasobnika paliwa (dm3) 66 100 100 125 125 150 150
Zalecane paliwo Węgiel brunatny – orzech 1 – o kaloryczności 17-20 MJ/kg
Suche drewno o kaloryczności 5-18 MJ/kg, średnica 70 – 100 mm, wilgotność 12-20%
Max. długość drewna (mm) 330 330 330 430 430 530 530
Minimalna temp. wody powrotnej 65 °C
Sprawność kotła (%) 88,9 84,5 88,9 85 88,6 85,4 83,4
Klasa kotła wg. EN 303-5 5 4 5 4 5 4 4

 

Kotły gazujące węgiel kamienny i drewno

 

wegiel-kamienny-tech

Typ kotła AC25S AC35S AC45S
A 1185 1435 1435
B 758 758 858
C 675 675 675
D 874 1121 1121
E 150/152 150/152 150/152
F 65 65 65
G 210 210 210
H 933 1177 1177
CH 212 212 212
I 212 212 212
J 6/4″ 6/4″ 6/4″
Typ kotła AC25S AC35S AC45S
Moc kotła (kW) 26 35 45
Wymagany ciąg kominowy (Pa) 20 24 25
Waga kotła (kg) 297 377 397
Pojemność wody (L) 45 68 70
Pojemność zasobnika paliwa (dm3) 66 100 125
Zalecane paliwo Węgiel kamienny- orzech 1 – o kaloryczności 17-20 MJ/kg
Suche drewno o kaloryczności 5-18 MJ/kg, średnica 70 – 100 mm, wilgotność 12-20%
Max. długość drewna (mm) 330 330 430
Minimalna temp. wody powrotnej 65 °C
Sprawność kotła (%) 86 87,6 85,2
Klasa kotła wg. EN 303-5 4 4 4

CENY I DOSTAWA


DOFINANSOWANIE DO KOTŁÓW