Kotły na pelet

instalacja regulacja dane-tech ceny
 

 

pellet2Kotły na pellet Atmos zostały zaprojektowane do idealnego spalania pelletu, palnik w zależności od potrzeb klienta może być zamontowany z prawej lub lewej strony kotła.
Palnik automatycznie pobiera pellety z zasobnika za pomocą podajnika ślimakowego. Zasobnik pelletu może być umieszczony obok kotła lub w sąsiednim pomieszczeniu i może mieć dowolną pojemność(standardowe zasobniki to 250, 500 i 1000 L).

Sam palnik na pellety działa w pełni automatycznie. Kiedy palnik otrzyma polecenie uruchomienia lub zaistnieje potrzeba ogrzewania, pobierze pellet z zasobnika i sam je zapali (spiralą grzewczą). Po dostatecznym rozpaleniu pelletu, palnik osiąga nastawioną moc i pozostaje w tym stanie do czasu nagrzania systemu. Następnie palnik wyłącza się a pellet w komorze palnika dopala się lub spalanie zostaje całkowicie stłumione. Palnik jest w ten sposób gotowy do następnego uruchomienia. Cały cykl w razie potrzeby powtarza się.

Zalety kotłów na pellet ATMOS

 • Duży komfort ogrzewania
 • Wysoka wydajność 91 – 93 % w zależności od typu – niskie zużycie opału
 • Ekologiczne spalanie – kocioł według EN 303-5
 • Automatyczna praca i wyłączenie kotła po spaleniu opału
 • Automatyczne usuwanie popiołu – z wbudowanym usuwaniem popiołu

Większość z nas już ma pewne doświadczenie z ogrzewaniem drewnem lub brykietami drzewnymi w kotłach lub kominkach. Paliwa te są w większości miejsc dostępne za mniej lub bardziej przystępną cenę. Nowością, której nie zna każdy, są tzw. pellety, które są produkowane w podobny sposób, jak brykiety drzewne przez prasowanie z odpadu drzewnego (suchych trocin i wiórów) bez jakiegokolwiek spoiwa pod wysokim ciśnieniem. Wysokiej jakości pellet jest produkowany tylko z miękkiego drewna bez kory, tzw. biały pellet, zapewniający nam bezproblemową i niezawodną pracę kotła. Obecnie jednak pojawiają się producenci dodający do pelletu, dla większej wytrzymałości, spoiwa biologiczne, przede wszystkim przeznaczonego do transportu pneumatycznego. Taki pellet można spalać, jednak należy się liczy z większą ilością popiołu i niedopalaniem paliwa.

Pellet można w taki sam sposób produkować również z twardego drewna lub drewna z korą, tzw. ciemny pellet, które jednak spiekają się i sprawiają problemy w większości palników. W palnikach naszej firmy spalanie tego pelletu jest możliwe, lecz niezbędne jest czyszczenie komory spalania raz dziennie. Przy spalaniu pelletu wysokiej jakości bez spoiw i kory przeprowadzamy czyszczenie komory spalania palnika raz na 7 do 30 dni. Najbardziej rozpowszechnioną wielkością pelletu jest dziś średnica 6, 8 i 10 mm i długość od 5 do 25 mm. Wartość opałowa wynosi w przybliżeniu od 16 do 19 MJ/kg w zależności od typu opału.

Kocioł na pellet D21P z palnikiem ATMOS A25, podajnikiem DA1500, zasobnikiem pelletu 500L (325kg) oraz zbiornikiem akumulacyjnym z wężownicą CWU oraz solarną.
Kocioł na pellet D21P z palnikiem ATMOS A25, podajnikiem DA1500, zasobnikiem pelletu 500L (325kg) oraz zbiornikiem akumulacyjnym z                                                                                                                                        wężownicą CWU oraz solarną.

 

Palniki pelletu Atmos A25/A45/A85

Opał: wysokiej jakości pellety drzewne (białe) o średnicy od 6 do 8 mm, długości od 5 do 25 mm i wartości opałowej 16 – 19 MJ.kg-1.

Wyświetlacz palnika: służy do wyświetlania aktualnego stanu palnika i do nastawiania jego funkcji

Sterowanie palnikiem: elektroniczna regulacja AC07X (AC07), która steruje pracą podajnika zewnętrznego, dwóch spiral zapłonowych i wentylatorów według potrzeb kotła i systemu grzewczego. Elektronika jest zabezpieczona termostatem zabezpieczającym kotła, termostatem zabezpieczającym na doprowadzeniu pelletu do palnika, czujnikiem obrotów wentylatora i fotokomórką do wykrywania płomienia. Praca palnika jest sygnalizowana na wyświetlaczu regulacji elektronicznej.

Rozpalanie: automatyczne, za pomocą dwóch elektrycznych spiral zapłonowych.

Podstawowe funkcje palnika:

Palnik ATMOS A25
Palnik ATMOS A25

Możliwość wykorzystania dwóch wyjść rezerwowych R i R2 do różnych zewnętrznych urządzeń
Możliwość podłączenia czterech różnych czujników TS, TV, TK i TSV
TS – czujnik dolny na zbiorniku akumulacyjnym
TV – czujnik górny na zbiorniku akumulacyjnym
TK – czujnik kotła lub czujnik środkowy na zbiorniku akumulacyjnym
TSV – czujnik spalin lub panelu solarnego

 • sterowanie palnikiem według dwóch temperatur na zbiorniku akumulacyjnym
 • sterowanie wentylatorem kotła z palnika za pomocą wyjścia rezerwowego
 • sterowanie pompą kotła z palnika za pomocą wyjścia rezerwowego
 • sterowanie systemem solarnym bezpośrednio z palnika
 • automatyczne uruchomienie palnika po wypaleniu drewna w kotłach DCxxSP

Palnik pelletu Atmos A25 przeznaczony jest dla kotłów D14P, D15P, D20P, D21P, D25P

Podajniki przeznaczone dla palnika Atmos A25:

 • Podajnik ślimakowy DA1500 – długość 1,5 m, średnica 75 mm
 • Podajnik ślimakowy DA2000 – długość 2 m, średnica 75 mm
 • Podajnik ślimakowy DA2500 – długość 2,5 m, średnica 75 mm
 • Podajnik ślimakowy DA3000 – długość 3 m, średnica 75 mm
 • Podajnik ślimakowy DA4000 – długość 4 m, średnica 75 mm

Palnik pelletu Atmos A45 przeznaczony jest dla kotłów D31P, D30P, D40P, D50P

Podajniki przeznaczone dla palnika Atmos A45:

 • Podajnik ślimakowy z wałem DRA50 – długość 1,7 m, średnica 80 mm
 • Podajnik ślimakowy z wałem DRA50 – długość 2,5 m, średnica 80 mm
 • Podajnik ślimakowy z wałem DRA50 – długość 4 m, średnica 80 mm
 • Podajnik ślimakowy z wałem DRA50 – długość 5 m, średnica 80 mm

Palnik pelletu Atmos A85 przeznaczony jest dla kotła D80P

Podajniki przeznaczone dla palnika Atmos A85:

 • Podajnik ślimakowy z wałem DRA50 – długość 1,7 m, średnica 80 mm
 • Podajnik ślimakowy z wałem DRA50 – długość 2,5 m, średnica 80 mm
 • Podajnik ślimakowy z wałem DRA50 – długość 4 m, średnica 80 mm
 • Podajnik ślimakowy z wałem DRA50 – długość 5 m, średnica 80 mm
Płomień palnika ATMOS A25 w kotle D20P
Płomień palnika ATMOS A25 w kotle D20P

INSTALACJA

Kotły ATMOS muszą być podłączone poprzez LADDOMAT 22 lub zawór termoregulacyjny(zawór trójdrogowy z termostatem) aby osiągnąć minimalną temperaturę wody powrotnej na poziomie 65°C. Woda wychodząca z kotła musi być utrzymywana na poziomie 80 – 90°C.
Kocioł w podstawowej konfiguracji posiada spiralę chłodzącą, która zapobiega przegrzewaniu. Zalecamy instalację kotłów ze zbiornikami akumulacyjnymi.

Kotły z serii DCxxGD powinny być instalowane ze zbiornikami akumulacyjnymi o odpowiedniej pojemności – minimum 55 litrów na 1 kW mocy kotła.

 


REGULACJA KOTŁÓW

Elektromechaniczna – regulacja mocy odbywa się przy pomocy zaworu sterowanego regulatorem ciągu typ FR 124, który automatycznie na podstawie wyjściowej temperatury wody (80-90°C) otwiera lub przymyka zawór. Odpowiedniemu ustawieniu regulatora mocy trzeba poświęcić szczególną uwagę, ponieważ regulacja mocą spełnia również inną ważną funkcję – zabezpiecza kocioł przed przegrzaniem. Kocioł jest też wyposażony w termostat regulacyjny, umieszczony na panelu sterowania, który kieruje pracą wentylatora w zależności od ustawionej temperatury wyjściowej (80-85 °C). Temperatura na termostacie regulacyjnym powinna być ustawiona na poziomie o 5 °C niższym niż na regulatorze ciągu FR 124.
Kotły są dodatkowo wyposażone w termostat spalinowy, który służy do wyłączenia wentylatora wyciągowego po wypaleniu się paliwa.
Kocioł pracuje z obniżoną wydajnością również bez wentylatora – w przypadku braku prądu kocioł nadal działa.


DANE TECHNICZNE

ATMOS D14P. D21P, D25P


1.Korpus kotła14.Zaślepka do wbudowania automatycznego usuwania popiołu
2.Drzwiczki do czyszczenia15.Termometr
3.Popielnik16.Włącznik główny
4.Panel sterowania17.Termostat kotłowy
5.Osłona ramki18.Termostat pompy
6.Sibral - osłona drzwiczek19.Termostat bezpieczeństwa
7.Sznur uszczelniający drzwi 18x1820.Bezpiecznik 6.3A
8.Rączka zamykająca21.Włącznik palnika i automatycznego usuwania popiołu
9.Nakrętka ozdobnaKWyjście przewodu kominowego
10.Wieko otworu pod palnik - płyta + izolacjaLWyjście wody z kotła
11.Wieko do czyszczenia kanału spalinowegoMWejście wody do kotła
12.Ogranicznik ciągu spalinowegoNKróciec zaworu napuszczającego
13.Osłona komory spalania ze stali nierdzewnej

Typ kotła D14P D21P D25P
A 1207 1207 1207
B 570 570 670
C 620 620 620
D 801 801 801
E 150/152 150/152 150/152
G 215 215 215
H 934 934 934
CH 221 221 221
I 221 221 221
J 6/4″ 6/4″ 6/4″

ATMOS D15P


1.Korpus kotła11.Sibral - osłona drzwiczek
2.Drzwiczki do napełniania12.Sznur uszczelniający drzwi 18x18
3.Popielnik13.Rączka zamykająca
4.Panel sterowania14.Żaroodporna kształtka - tylny element
5.Zawór regulacyjny15.Regulacja powietrza pierwotnego
6.Żaroodporna kształtka - dno paleniska16.Spirala chłodząca
7.Żaroodporna kształtka - góra paleniska17.Wieko otworu pod palnik - płyta + izolacja
8.Osłona paleniska18.Wieko do czyszczenia
9.Termometr - termostaty i włączniki19.Ogranicznik
10.Miarkownik ciągu20.Wieko do czyszczenia

Typ kotła D15P
A 1405
B 589
C 606
D 1040
E 150/152
G 211
H 1163
CH 202
I
J 6/4″

 

ATMOS D20P


1.Korpus kotła12.Sznur uszczelniający drzwi 18x18
2.Drzwiczki do napełniania13.Rączka zamykająca
3.Popielnik14.Żaroodporna kształtka - tylny element
4.Panel sterowania15.Regulacja powietrza pierwotnego
5.Zawór regulacyjny16.Spirala chłodząca
6.Żaroodporna kształtka - dno paleniska17.Wieko otworu pod palnik - płyta + izolacja
7.Żaroodporna kształtka - góra paleniska18.Wieko do czyszczenia
8.Osłona paleniska19.Ogranicznik
9.Termometr - termostaty i włączniki20.Wieko do czyszczenia
10.Miarkownik ciągu21.Wentylator wyciągowy
11.Sibral - osłona drzwiczek

Typ kotła D20P
A 1405
B 652
C 606
D 848
E 150/152
G 211
H 1163
CH 202
I
J 6/4″

ATMOS D30P. D40P


TYPD30PD40PD50PD80P
A1405140514051663
B95495410521410
C606606606684
D8488488481078
E152 (150)150 (152)152 (150)180
G211211211211
H116311631163438
CH202202202202
I----
J6/4"6/4"6/4"2"


Technical data D14PD21PD25PD31PD15PD20PD30PD40PD50PD80P
MockW4 - 144 - 19,57 - 249 - 304,5 - 156,5 - 228,9 - 29,88,9 - 4013,5 - 4524 - 80
Powierzchnia grzewczam21,71,722,21,922,72,73,65,2
Pojemność załadowczadm38888881327070105105140180
Otwór załadunkowymm270x450270x450270x450270x450270x450270x450270x450270x450270x450270x450
Odpowiedni
ciąg kominowy
Pa16182218181521222325
Maksymalne ciśnienie wodykPa250250250250250250250250250250
Wagakg231231254263289305370386430695
Średnica króćca odprowadzenia spalinmm150/152150/152150/152150/152150/152150/152150/152150/152150/152180
Wysokośćmm1207120712071307140514051405140514051663
Szerokośćmm620620620620606606606606606684
Głębokośćmm7687688688824704706709548701410
ZabezpieczenieIP20
Pobór mocy elektrycznej - w chwili uruchamianiaW522522522520522572530530530635
Pobór mocy elektrycznej - podczas pracyW424242974292979797142
Sprawność kotła%90,390,390,290,290,491,192,491,091,191,2
Temperatura spalin przy mocy znamionowej °C127147151147141128158157123150
Przepływ masowy spalin przy mocy znamionowejkg/s0,0110,0150,0180,0260,0120,0160,0250,0310,0350,062
Zużycie średnie opału - pelet
przy mocy znamionowej
kg.h-13,54,55,46,83,756,89,410,618,8
Pojemność zbiornika wodyl5656627065829191117185
Strata hydrauliczna kotłambar0,180,180,190,190,220,220,230,230,240,25
Pojemność minimalna zbiornika wyrównawczegol50050050050050050075075010001000
Napięcie zasilaniaV/Hz230/50
Klasa kotła - ČSN EN 303-5 5555555555
Klasa efektywności energetycznej A+A+A+A+A+A+A+A+A+A+

CENY I DOSTAWA


DOFINANSOWANIE DO KOTŁÓW