Kotły na węgiel brunatny, kamienny i drewno
Kotły gazujące węgiel brunatny i drewno - specyfikacja techniczna

Typ kotła C15S C18S C25ST C32ST C50S
Moc kotła (kW) 16 20 25 32 48
Wymagany ciąg kominowy (Pa) 16 20 23 25 28
Waga kotła (kg) 273 295 379 415 492
Pojemność wody (L) 37 45 68 74 95
Pojemność zasobnika paliwa (dm3) 50 66 100 125 150
Zalecane paliwo Węgiel brunatny – orzech 1 – o kaloryczności 17-20 MJ/kg
Suche drewno o kaloryczności 5-18 MJ/kg, średnica 70 – 100 mm, wilgotność 12-20%
Max. długość drewna (mm) 250 330 330 430 530
Minimalna temp. wody powrotnej 65 °C
Sprawność kotła (%) 90,4 88,9 88,9 88,6 90,0
Klasa kotła wg. EN 303-5 5 5 5 5 5