Automatyczne kotły trójkomorowe – wielopaliwowe

instalacja regulacja dane-tech ceny
 

 

MixKombinowane kotły ATMOS DC 18SP(L), ATMOS DC 25SP(L), ATMOS DC 32SP(L) umożliwiają ekologiczne spalanie drewna na zasadzie zgazowania generatorowego w kombinacji z palnikiem na pellety lub olej opałowy. Kocioł umożliwia wymianę opału, ogrzewanie pelletem lub olejem opałowym w zależności od palnika wbudowanego do kotła. W razie potrzeby istnieje możliwość zakupienia kotła bez palnika, i późniejszy jego zakup lub użycie palnika z poprzedniego kotła.

Kocioł jest skonstruowany jako korpus z trzema komorami umieszczonymi nad sobą. Dwie górne komory służą do gazowania drewna tak, jak to znamy z klasycznych kotłów gazujących, które produkujemy standardowo. Trzecia, najniżej położona komora posiada z przodu palnik i jest wykładana ceramiką dla zapewnienia optymalnej jakości spalania. Systemy spalania są od siebie oddzielone płaszczem wodnym, w wyniku czego nie mają na siebie dużego wpływu, dzięki czemu kocioł uzyskuje wysoką wydajność przy ogrzewaniu różnymi paliwami. Odprowadzenie spalin do komina zapewnia jeden przewód dymny, dlatego wystarczy jeden komin.

Zalety kotłów gazujących ATMOS

  • możliwa kombinacja poszczególnych rodzajów opału  zmiana opału bez zmian kotła na drewno + pellet, drewno + olej
  • możliwa zmiana poszczególnych palników  w dowolnej chwili można przejść na inne paliwo
  • wysoka sprawność na poszczególnych paliwach  praktycznie taka sama, jak specjalnych kotłów na ETO lub pellet (do 92,3% przy mocy znamionowej)
  • tańsze rozwiązanie  sumując koszty nabycia dwóch kotłów, ich podłączenia i odprowadzenia spalin (komin) stwierdzimy, że jeden kocioł, chociaż droższy, jest ekonomicznie korzystniejszy
  • zajmuje mało miejsca  w porównaniu z kilkoma kotłami
  • jeden komin i przewód dymny
  • ekologiczna eksploatacja  kocioł według EN 303-5 klasa 4 i 5, ECODESIGN 2015/1189 (DC25SP)

INSTALACJA

Kotły ATMOS muszą być podłączone poprzez LADDOMAT 22 lub zawór termoregulacyjny(zawór trójdrogowy z termostatem) aby osiągnąć minimalną temperaturę wody powrotnej na poziomie 65°C. Woda wychodząca z kotła musi być utrzymywana na poziomie 80 – 90°C.
Kocioł w podstawowej konfiguracji posiada spiralę chłodzącą, która zapobiega przegrzewaniu. Zalecamy instalację kotłów ze zbiornikami akumulacyjnymi.

Kotły z serii DCxxGD powinny być instalowane ze zbiornikami akumulacyjnymi o odpowiedniej pojemności – minimum 55-65 litrów na 1 kW mocy kotła.


REGULACJA KOTŁÓW

Elektromechaniczna – regulacja mocy odbywa się przy pomocy zaworu sterowanego regulatorem ciągu typ FR 124, który automatycznie na podstawie wyjściowej temperatury wody (80-90°C) otwiera lub przymyka zawór. Odpowiedniemu ustawieniu regulatora mocy trzeba poświęcić szczególną uwagę, ponieważ regulacja mocą spełnia również inną ważną funkcję – zabezpiecza kocioł przed przegrzaniem. Kocioł jest też wyposażony w termostat regulacyjny, umieszczony na panelu sterowania, który kieruje pracą wentylatora w zależności od ustawionej temperatury wyjściowej (80-85 °C). Temperatura na termostacie regulacyjnym powinna być ustawiona na poziomie o 5 °C niższym niż na regulatorze ciągu FR 124.
Kotły są dodatkowo wyposażone w termostat spalinowy, który służy do wyłączenia wentylatora wyciągowego po wypaleniu się paliwa.
Kocioł pracuje z obniżoną wydajnością również bez wentylatora – w przypadku braku prądu kocioł nadal działa.

Panel kotła SP
Panel kotła SP

DANE TECHNICZNE

tech

1. Korpus kotła 20. Włącznik główny
2. Drzwiczki do napełniania – drewno 21. Ogranicznik ciągu
3. Drzwiczki popielnika – drewno 22. Miarkownik ciągu – Honeywell FR 124
4. Wentylator wyciągowy 23. Spirala chłodząca
5. Dysza – kształtka żaroodporna 24. Termostat kotłowy
6. Panel sterowania 25. Sibral – osłona drzwiczek
7. Termostat bezpieczeństwa 26. Sznur uszczelniający drzwi 18×18
8. Klapka regulacyjna – dopuszczająca powietrze 27. Półksiężyc – osłona drzwiczek
9. Przedłużenie kształtki ceramicznej – pellet 28. Palnik Atmos A25
10. Kształtka ceramiczna – pellet 31. Kształtka żaroodporna popielnika – drewno
11. Sznur uszczelniający dyszy 32. Tylna kształtka żaroodporna popielnika – drewno
12. Drzwiczki pod palnik 33. Termostat pompy
13. Klapa do rozpalania 34. Bezpiecznik (6,3A) T6,3A/1500 – typ H
14. Tylna kształtka żaroodporna komory – pellet 35. Termostat spalinowy
15. Wieczko do czyszczenia 36. Włącznik (przełącznik – drewno-0-pellet)
16. Osłona wlotu powietrza 37. Wyłącznik końcowy z przyciskiem
17. Cięgno klapy do rozpalania 38. Kondensator wentylatora
18. Termometr 39. Uszczelka sibralowa pod palnik
19. Osłona komory spalania 40. Miejsce do montażu czujnika spalin

 

Typ kotła DC18SP DC25SP DC32SP
A 1695 1695 1772
B 757 957 957
C 643 643 678
D 1375 1375 1448
E 150/152 150/152 150/152
F 65 65 70
G 207 207 184
H 1436 1436 1507
CH 212 212 212
I 212 212 212
J 6/4″ 6/4″ 6/4″

 

Typ kotła DC18SP DC25SP DC32SP
Moc kotła – drewno (kW) 20 27 35
Moc kotła – pellet (kW) 4,5-15 6-20 6-20
Moc kotła – olej 15-20,5 15-30 15-30
Paliwo – drewno Drewno wilgotność 12 – 20% / kaloryczność 15 – 17 MJ.kg-1, średnica
80-150 mm
Paliwo – pellet Biały pellet bez kory o średnicy 6 do 8 mm i kaloryczności 15 – 18 MJ.kg-1
Paliwo – olej Olej opałowy o kaloryczności 42 MJ.kg-1
Max. długość drewna (mm) 330 530 530
Pojemność zasobnika paliwa (dm3) 66 100 140
Waga kotła (kg) 435 531 596
Wymagany ciąg kominowy (Pa) 20 23 24
Pojemność wody (L) 78 109 160
Klasa kotła wg. EN 303-5

CENY I DOSTAWA


DOFINANSOWANIE DO KOTŁÓW